banda ampla

f

En un sistema de telecomunicació, banda freqüencial que no se centra en un petit marge al voltant de la freqüència portadora.

En transmissions de dades, la banda ampla permet velocitats des d’alguns Mbps fins a Gbps, amb la possibilitat d’integrar serveis multimèdia i de videoconferència amb qualitats d’imatge comparables a les de la televisió comercial.