Banda dels Quatre

Nom amb el qual és coneguda l’ala esquerra del partit comunista xinès a la mort de Mao Zedong, composta per Jiang Qing, vídua de Mao Zedong, Zhang Chunqiao, Wang Hongwen i Yao Wenyuan.

Acusats d’activitats contrarevolucionàries, foren empresonats el 1976 i condemnats el 1981 a mort (Jiang Qing i Zhang Chunqiao) o a molts anys de presó. L’execució de les dues penes capitals fou ajornada fins el 1983, en què foren commutades per la presó a perpetuïtat. Tot l’afer de la Banda formà part de l’abandó del maoisme seguit pels successors de Mao Zedong.