banda estreta

f

Denominació aplicada a un subsistema de radiofreqüència (RF) quan aquest només garanteix les seves prestacions en una amplada de banda inferior al 15% de la seva freqüència nominal d’operació.