Bandar ‘Abbās

Ciutat i port de l’Iran, a l’estret d’Ormuz, davant de les illes de Qeshm.

Fou fundad el 1623 pel sha ‘Abbās I i esdevingué el primer port de Pèrsia durant el s XVII