Bank of England

Organisme financer i banc central de l’estat britànic.

Fou fundat el 1694, amb la finalitat de finançar la guerra contra França (1689-97). Durant els ss XVIII i XIX actuà com a banc privat, bé que s’encarregà de la circulació i l’emissió dels valors del govern, i a partir del 1751, de l’administració del deute públic. El 1844, mitjançant l’aprovació del Peel Act , hom en reforçà el caràcter públic. Finalment, el 1946 desaparegué el capital privat i l’actuació amb clients particulars.

És el banc central de la Gran Bretanya, i efectua les funcions de banquer del govern, dels bancs i de les discount houses, institucions del mercat monetari. Gestiona l’emissió de lletres del tresor i intervé per mantenir-ne un mercat ordenat. Té l’exclusiva de l’emissió de bitllets a Anglaterra i a Gal·les. A Escòcia i a Irlanda del Nord, alguns bancs mantenen encara una capacitat limitada d’emissió. Com a banc central, el 1998 esdevingué un organisme independent de l’estat, i exerceix des d’aleshores la política monetària, especialment la variació del tipus d’interès oficial a través del Comitè de Política Monetària. També actua en el mercat de divises amb la finalitat de mantenir la paritat de la lliura esterlina. Com a resultat d’aquest canvi, l’any 1998 fou creada l’Oficina de Gestuó del Deute del Regne Unit, que es feia càrrec de les finances i la tresoreria del govern.

El Bank of England restà, a diferència del Deutsche Bundesbank i la Banque de France , com un dels primers bancs centrals del món en no integrar-se la Gran Bretanya a l' euro  i, per tant, no integrar-se al Banc Central Europeu . Arran de la crisi financera mundial de la fi de la primera dècada del segle XXI, creà el 2011 el Comitè de Política Financera destinat a supervisar les incidències financeres per tal d’evitar amenaces a l’estabilitat. Al desembre del mateix any arribà a un acord amb la Federal Reserve System dels EUA, el Banc Central Europeu  i els bancs centrals del Japó i de Suïssa per tal d’injectar líquid en el sistema financer mundial per tal de reactivar el crèdit, molt bloquejat per la crisi, i evitar la paralització de l’economia.