bany

m
Tecnologia

Procediment de bescanvi tèrmic efectuat generalment en un recipient, clos o obert, que conté un fluid o un altre mitjà transmissor que bescanvia calor amb la substància que hom vol escalfar o refredar.

Es pot produir directament ( bany d’aire, bany de sals —en el cas que el transmissor sigui una mescla de sals, generalment alcalines, en estat líquid—, etc) o indirectament (quan entre el transmissor i la substància a escalfar hi ha un altre recipient): bany d’oli, bany maria (si el mitjà transmissor és l’aigua), bany de sorra , etc. El bany pot ésser també emprat per a mantenir a una determinada temperatura certes reaccions 8 bany de glaç, bany de neu carbònica ).