banyador
| banyadora

f
m

Persona que presta servei en un establiment de banys.