Baquílides

Βακχυλίδης (el)

(Ceos, aprox. 515 aC — ?, aprox. 450 aC)

Poeta grec.

Nebot del poeta Simònides, serví, entre d’altres, a la cort de Hieró de Siracusa, on competí amb Píndar. De la seva obra solament són conservats quinze epinicis i vuit ditirambes. Contràriament a Píndar, Baquílides exposà el tema mitològic, d’una manera íntegra. La seva poesia influí considerablement en la lírica grega posterior i en la lírica llatina de caràcter més clàssic (Horaci).