barb

brià
m
Tecnologia

Granulació de les pells de bovins produïda per la larva del tàvec, el qual diposita els ous sota l’epidermis, i hi produeix bonys o hi deixa durícies, amb un forat al centre.