barbacana

f

Obra de fortificació interior i exterior situada davant punts estratègics (muralles, portes, ponts, places, valls, etc) per tal d’obligar a l’escissió i a l’escalonament de les ofensives enemigues.