Barcoquebes

Šim‘on bar Kosiba (he)
(?, ? — fortalesa de Bethar, Judea, 135)

Sobrenom donat pels seus partidaris a Simó, cap de la segona rebel·lió jueva contra Roma (132-135).

Aquesta fallida revolta, provocada pel decidit intent d’Adrià de romanitzar la Judea (supressió de la circumcisió, edificació a Jerusalem d’un temple a Júpiter, etc), fou atiada per diversos rabins, entre els quals destacà ‘Aqibà ben Yosef. Aquest sobrenom de Simó —personatge convertit per una gran part del poble en messies i que àdhuc arribà a encunyar moneda a Jerusalem— fou interpretat com a “fill de la mentida” pels seus contraris. L’any 1960 en foren descobertes prop de la mar Morta diverses cartes autògrafes.