barn

b (simb.)

m
Física

Unitat de superfície, acceptada transitòriament pel SI, equivalent a 10 - 2 8 m 2 (1 b = 10 - 2 8 m 2 ).

És usada per a mesurar la secció eficaç microscòpica d’interacció entre una partícula, o radiació, i la matèria.