baròmetre

m
Física

Instrument per a mesurar la pressió atmosfèrica.