baronia d’Albalat i Segart

Feu que comprenia els actuals termes municipals d’Albalat dels Tarongers i de Segart.

Antiga senyoria de l’abadia de Fontclara (Llenguadoc), passà als Blanes (1434) i als Vila-rasa (1526); el títol baronial fou concedit el 1614 a Joan de Vila-rasa i Cabanyelles. Més tard passà als Saavedra, comtes de l’Alcúdia.