baronia d’Alcàntera

Jurisdicció senyorial que comprenia el poble d’Alcàntera (Ribera Alta).

La baronia fou concedida el 1464 a Elvira de Ribelles, casada en segones noces amb Joan de Montagut. De la família Montagut passà a la dels Sorell, comtes d’Albalat i barons de Beneixida.