baronia d’Ayerbe

Jurisdicció feudal concedida per Jaume I al seu fill legitimat Pere d’Ayerbe .

El fill d’aquest, Pere, senescal d’Aragó, contragué matrimoni primer amb María Fernández de Luna i, després, amb Violant Ventimiglia, dita de Grècia ; d’aquest segon enllaç tingué dues filles, Constança i Maria, però la baronia passà, sembla, a la corona en morir el segon Pere. Alfons III la donà (1329) a la seva muller Elionor, i aquesta la cedí al seu fill, l’infant Ferran, el qual la vengué el 1360 a Pedro Martínez de Arbea, que la cedí a Pedro Jordán de Urríes (mort el 1386), lloctinent general d’Aragó. El 1720 fou erigida en marquesat.