baronia de Campolivar

Jurisdicció senyorial concedida el 1778 a Bartomeu Mussoles i Pastor, oïdor de l’audiència de València.