baronia de Cruïlles

Jurisdicció senyorial (que comprenia la vila de Cruïlles, al Baix Empordà, i els seus actuals agregats de Sant Joan de Salelles, de Santa Pellaia i de Sant Cebrià dels Alls).

Pertanyent des del segle XI al llinatge Cruïlles, s’uní per matrimoni, a mitjan segle XIII, a la baronia de Peratallada, vila que esdevingué des d’aleshores capital de les possessions dels Cruïlles, les quals comprenien també Canapost, Peralta, Begur, Esclanyà i Regencós; emancipada el 1442 la vila de Cruïlles, el títol fou, amb tot, confirmat el 1468, a Bernat Gilabert (II) de Cruïlles i de Cabrera, bé que els seus dominis eren també coneguts com a baronia de Peratallada. A la seva mort (1495) passà successivament als Quadres, als Vilarig i als Rajadell, que es cognomenaren de Cruïlles o de Cruïlles de Peratallada. El 1899 passà a una branca dels Vedruna, de Barcelona, que prengueren el mateix cognom. Fou rehabilitat com a Títol del Regne per Felip de Cruïlles de Peratallada i Pujol de Pastor, el 31 de maig de 1924.

Relació dels barons de Cruïlles

 • 1er. Gilabert de Cruïlles i Dionís de Cespel (mort el 1348), casat amb Constança de Mallorca i Puigbadró (o Puigbac?)
 • 2on. Gilabert de Cruïlles i de Mallorca (mort el 1395), casat amb Elvira de Puigpardines
 • 3er. Jofre Gilabert de Cruïlles i de Puigpardines (mort el 1421), casat amb Margarida de Cervelló i de Boixadors
 • 4rt. Bernat Gilabert de Cruïlles i de Cervello (mort el 1448), casat amb Aldonça d’Oms 
 • 5è. Bernat Gilabert de Cruïlles i d’Oms (mort el 1495)
 • 6è. Joan de Cruïlles òlim de Quadres i de Cruïlles (mort el 1557)
 • 7è. Blanca de Cruïlles òlim de Quadres i Bret (morta el 1563), casada amb Bernat de Vilarig i Llança
 • 8è. Violant de Cruïlles òlim de Vilarig i de Quadres (morta cap el 1580), casada el 1563 amb Joan de Rajadell i de Veja
 • 9è. Francesc de Cruïlles de Peratallada-Rajadell i de Vilarig (mort cap el 1638), casat el 1588 amb Marianna de Xetmar
 • 10è. Joan de Cruïlles de Peratallada-Rajadell i de Xetmar (mort el 1679), casat el 1642 amb Caterina de Gelpí i Subirós
 • 11è. Lluís de Cruïlles de Peratallada-Rajadell i de Gelpí (mort el 1705/06), casat el 1679 amb Maria de Colomer i de Burguès
 • 12è. -Joan de Cruïlles de Peratallada-Rajadell i de Colomer (mort el 1742), casat el 1731 amb Maria de Peguera i de Vilana-Peguera
 • 13è. Felip de Cruïlles de Peratallada-Rajadell i de Peguera (mort el 1798), 1r marqués del Castell de Torrent i caballer de l’Orde de Carles III. Es casà el 1758 amb Mª Àngela de Cartellà-Farners i de Vilaplana
 • 14è. Manuel de Cruïlles de Peratallada i de Cartellà-Farners (mort el 1814/17), casat el 1793 amb Gertrudis Despujol i de Vilalba
 • 15è. Felip Santiago de Cruïlles de Peratallada i Despujol (mort el 1862), casat amb Concepció de Sagarra i de Vilamajó.
 • 16è. Manuel Cruïlles de Peratallada i de Sagarra (mort el 1889)
 • 17è. Ricard Cruïlles de Peratallada i de Vedruna, òlim de Vedruna i de Cruïlles de Peratallada, (mort el 1911)
 • 18è. Felipe de Cruïlles de Peratallada i Pujol de Pastor (mort el 1950), casat el 1917 amb Mª Reis Bosch i Catarineu (morta el 1941)
 • 19è. Santiago de Cruïlles de Peratallada i Bosch (6 d’agost de 1919-29 de setembre de 1999), Gran Creu Isabel la Catòlica i Gran Creu al Mèrit Civil. Es casà el 10 d’octubre de 1945 amb Rosa Mª Ventosa i Despujol
 • 20è. Felip Mª de Cruïlles de Peratallada i Ventosa (7 de juliol de 1947-8 de setembre de 2008), casat amb Susanna Jaumandreu i Bernet
 • 21è. Susanna Cruïlles de Peratallada i Jaumandreu (nascuda el 18 d’abril de 1974)