baronia de Pinós

Jurisdicció senyorial que des del segle XI pertanyia al llinatge dels Pinós .

Els seus límits eren al N la serra de Cadí (al N de la qual, tanmateix, posseïen Calbell de Banat o Vilanova de Banat, Quer Foradat i Ansovell), al S la riera de Malanyeu, a l’E Gavarrós, al límit amb la baronia de Mataplana (alta vall de Lillet), i a l’W el Pedraforca i la serra del Verd amb els termes de Gósol, Feners, Saldes i l’Espà. Al centre hi havia Gréixer, Gisclareny, Vilella, Brocà i Bagà, que n'era la capital. També en formaven part els llocs de Pinós i de Vallmanya, al baix Solsonès. Dels Pinós passà als Beaumont, comtes de Lerín, als Álvarez de Toledo, ducs d’Alba de Tormes i a llurs successors en aquest ducat.