baronia de Purroi

Jurisdicció senyorial que pertangué als Luna, barons d’Illueca i Gotor.

El 1591 li fou confiscada al justícia d’Aragó Juan de Luna y Celdrán i el 1609 fou concedida a Juan de Chávarri i Larrain. Passà als Albizu, als Bonfill (el 1673, per adjudicació), als Molina, als Zamora, als Dara, als Franquet, als Sirera i als Pérez.