baronia de Rugat

Jurisdicció senyorial centrada al castell homònim.

Des que passà, el 1339, a ésser propietat del monestir de Valldigna, es constituí baronia incloent també les localitats de la Pobla del Duc, Castelló de les Gerres i Aielo de Rugat. Tot i això aquestes se'n separaren i Rugat acabà essent un lloc de la baronia de Montitxelvo.