barra

f
Tecnologia

Peça metàl·lica, de fusta o d’un altre material, generalment recta, rígida, de secció uniforme i de dimensió longitudinal notablement superior a les dimensions transversals.

Les barres metàl·liques, especialment les d’acer, són obtingudes per laminatge o estiratge, i són classificades comercialment en funció de llur secció (barres planes, quadrades, rodones, hexagonals, triangulars, octagonals, etc).