barrell

m
Arts decoratives

Barra d’or o d’argent en brut, sense treballar, riell.