barret

m
Agronomia

En la premsa de vi i la d’oli, la peça de fusta en forma de plat situada a la cara inferior de la biga i que recolza sobre la brisa o els cofins, per a transmetre uniformement la pressió.