barri del Besòs

Barri situat a l’extrem de llevant de Barcelona, entre la zona industrial del Poble Nou i el projectat gran parc del Besòs (pla Cerdà, 1859), que, en part, redueix i retalla.

El travessa l’autopista de Barcelona a Mataró. Fou promogut pel Patronat Municipal de l’Habitatge; el traçat urbanístic fou projectat pels arquitectes G. Giráldez, P. López Iñigo i X. Subias. Les obres foren fetes entre el 1960 i el 1967. Ocupa 32,6 ha i comprèn 4 843 habitatges (68,5 m 2 de superfície mitjana), més 364 botigues. La població és de 18 117 h (est 1985), amb una densitat de 556 h per ha, 153 habitatges per ha i una botiga per cada 13 habitatges. És caracteritza per l’homogeneïtat sociològica dels seus habitants i per la manca de llocs de treball, fets que el converteixen en barri-dormitori.