Bartomeu Barceló i Pons

(Palma, Mallorca, 1932 — Palma, Mallorca, 10 d’octubre de 2012)

Geògraf i economista.

Estudià a les universitats de Barcelona, on es doctorà en filosofia i lletres, especialitat d'història l'any 1967, i Palma i a la Sorbona, de París. Professor de geografia a Madrid (1957) i cap del servei d'estudis de la Cambra de Comerç de Mallorca (1957-76), el 1965 cofundà el centre d'estudis econòmics SEPTE, del qual fou director fins el 1971.

Professor a la facultat de lletres de la Universitat de Palma (1971), de la qual esdevingué catedràtic el 1977, hi creà la revista Trabajos de Geografía (posteriorment Treballs de Geografia ). L'any següent col·laborà en la creació de la Universitat de les Illes Balears, de la qual fou vicerector fins el 1982 i degà de la Facultat de Lletres. Hi creà el departament de geografia i en va ser el primer director. La seva influència fou decisiva per a la formació i el desenvolupament d'un important grup de geògrafs de les Illes Balears entre els anys setanta i noranta.

Fou també membre de la comissió de les Illes del Consell Mediterrani d'Economies Regionals i col·laborador en el Pla Provincial d'Urbanisme de les Balears i del Pla d'Ordenació Urbanística de Palma (1973), i autor de més de dos-cents treballs sobre geografia, economia, sociologia i història de les Balears, entre els quals destaca El factor humano del desarrollo económico de las Islas Baleares (premi Ciutat de Palma 1969), i de la tesi doctoral Evolución reciente y estructurada actual de la población de las islas Baleares (1968). Cal esmentar també Inca y su término. Iniciación a la geohistoria del municipio (1958), El segle XIX a Mallorca (1964) i Les Illes Balears (1969), a més de la col·laboració en la Història de Mallorca de Josep Mascaró i Passarius (1970-75) i altres obres col·lectives com ara la Gran Enciclopèdia de Mallorca (1989-99).

Soci fundador de l'Obra Cultural Balear (1962), formà part de la seva junta directiva fins l'any 1968. Fou també soci d'honor de la Societat Catalana de Geografia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), en què ingressà com a membre numerari l'any 1991 dins la secció de Filosofia i Ciències Socials. Fou també president honorari de l'Associació de Geografia de les Illes Balears. Rebé la Creu de Sant Jordi de la Generalitat l'any 2002.