Bartomeu Guasp i Gelabert

(Alaró, Mallorca, 1893 — Palma, Mallorca, 1976)

Escriptor.

Ordenat sacerdot l’any 1920, publicà articles i llibres sobre història eclesiàstica de Mallorca, entre els quals destaca La vida ermitana a Mallorca des del segle XIII a l’actualitat (1946). Poeta menor, adscrit a l’Escola Mallorquina, recollí la seva obra a Poesies (1972).