Bartomeu Martí

(València, ? — Roma, 1500)

Cardenal.

Nebot de Joana de Borja (germana de Calixt III), muller de Mateu Martí. Establert a Roma, prop de Roderic de Borja, era cubiculari pontifici quan el 1473 fou nomenat bisbe de Sogorb, diòcesi que no visità mai. Creat cardenal per Alexandre VI el 1496, el 1497 rebé en comenda el bisbat de Bagnorea. El 1498 renuncià el bisbat de Sogorb a favor de Joan Marrades, mort el qual (1499) el reprengué, i el tornà a renunciar el 1500 a favor del seu nebot Gilabert Martí. Ferran II ennoblí la seva família.