Bartomeu Mates

(Barcelona, ? — Barcelona, abans del 1463)

Gramàtic.

Batxiller en arts el 1424, mestre de les escoles majors de Barcelona, almenys des del 1431, i mestre en arts ja el 1440. Autor d’una gramàtica llatina, Libellus pro efficiendis orationibus , revisada per Pere Joan Matoses i impresa per Joan Gherling a Barcelona el 1468, segons consta al colofó. Si aquesta data fos certa, aquesta edició seria la primera producció tipogràfica coneguda a la península Ibèrica i anterior a la impremta veneciana i parisenca. Ha estat, però, seriosament posada en dubte i han estat proposades com a possibles dates reals les de 1488 o 1498; l’activitat de Gherling a Barcelona és testimoniada entre el 1486 i el 1489. Fou reproduïda en facsímil el 1906, el 1930 i el 1931. Mates escriví també uns Principia artis grammaticae , publicats per Luschner el 1503.