bartonel·làcies

f
pl
Biologia

Família de rickèttsies paràsites endocel·lulars de vertebrats, als quals són transmeses per artròpodes.

Tenen l’aspecte de petits bacteris gramnegatius (fan menys de tres microns), bacil·lars, coccoides o filamentosos, a vegades amb un flagel. Són sensibles als antibiòtics i sembla que també a determinades substàncies que secreta la melsa. Han estat cultivades en medis sòlids (ronyó, fetge) i líquids.