bartonel·losi

malaltia de Carrión

f
Patologia humana

Malaltia endèmica del Perú, Colòmbia i l’Equador, causada per una bartonel·la (Bartonella bacilliformis) i transmesa per un mosquit (Phlebotomus).

N'existeixen dues formes clíniques: la febre d’Oroya (o malaltia de Carrión), que és la forma aguda de la infecció i es manifesta per una anèmia hemolítica, febre remitent, infart ganglionar i hepatosplenomegàlia; i la berruga peruana, que és la forma crònica de la infecció i es caracteritza per una erupció cutània i mucosa amb tumors semblants a maduixes.