base

f
Matemàtiques

Nombre del qual són funció tots els nombres d’una taula en un sistema numèric i que ha servit per a construir-la.