basiònim

m
Botànica

Epítet d’espècie, de varietat, etc, emprat per primera vegada en donar nom a una planta, i que ha d’ésser conservat quan es canvia l’espècie de gènere, la varietat d’espècie, etc.