bassetja

f

Trena de llana, de cànem o d’espart per a tirar pedres; fona.