bastida

f
Construcció i obres públiques

Bastida alta de ferro

© Corel - William P. McElligott

Construcció provisional feta antigament només amb taulons i actualment amb tubs de ferro i taulons que suporta plataformes de treball per a fer accessibles als obrers els indrets on han de treballar.

Hi ha tres menes de bastida de paleta: les bastides baixes, les altes i els ponts volats. La bastida baixa (fins a uns 2 m d’alçada) és formada amb dos o més cavallets de fusta o de ferro sobre els quals descansen 2 o 3 taulons disposats horitzontalment. La bastida alta de fusta, actualment en desús, era formada amb uns peus drets la base dels quals era introduïda en botes o bidons plens de sorra; lligats o clavats als peus drets eren posats els colls, horitzontals, que unien la bastida amb la construcció; unes traves clavades als colls i els tirants immobilitzaven la bastida. En les bastides altes de ferro el suport dels taulons és constituït per un entramat de barres metàl·liques (peus drets, travessers i diagonals) que gràcies a la seva concepció modular pot créixer en tots els sentits configurant una estructura reticular, lleugera, sòlida i adaptable a qualsevol forma o necessitat. Els ponts volats són plataformes formades per tres taulons recolzats en lires de ferro o en travessers de fusta suspesos d’un coll volat (format per dos o més taulons) per mitjà de ternals, de cordes o de cables, que faciliten el desplaçament vertical del pont. Les bastides de guixaire són molt senzilles i són fetes amb taulons més prims.