batalla de Bosworth Field

Batalla que l’any 1485, a Bosworth Field (comtat de Leicester, Anglaterra), enfrontà Ricard III Plantagenet i Enric Tudor, i amb la qual finalitzà la guerra de les Dues Roses.