batalla de Mislata

Fet d’armes que tingué lloc a Mislata (Horta) el 9 de desembre de 1348 entre les forces de la Unió Valenciana i les de Pere III de Catalunya-Aragó.

La victòria d’aquest fou completa, i la ciutat de València hagué de retre's. El rei aplicà als unionistes suplicis d’una gran crueltat, com el de beure el metall fos de la campana que convocava les reunions de la Unió.