bateria

f
Militar

Obra de fortificació on són emplaçades diverses peces d’artilleria.