batologia

f

Defecte de pronunciació consistent a repetir un o més sons, com s’esdevé, per exemple, en els tartamuts.