bé cultural d’interès local

BCIL (sigla)

m
Art

Categoria de protecció legal dels béns rellevants del patrimoni cultural català atorgada pels ajuntaments.

Es fonamenta en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. La declaració preveu l’informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural i la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.