beach-la-mar
*

bêche-de-mer (fr)

m
Lingüística i sociolingüística

Principal llengua vehicular de la Melanèsia i de les costes orientals de Nova Guinea.

És bàsicament un pidgin-english introduït pels europeus en llurs relacions comercials amb els papús i els melanesis, estès posteriorment pels contactes entre indígenes de llengua pròpia diferent.