beat
| beata

f
m
adj
Cristianisme

Persona beatificada per l’Església catòlica (beatificació).