beat
*

adj
Literatura

Dit d’un moviment literari nord-americà vigent durant els anys cinquanta.

Els seus membres contestaven amb la seva obra i estil de vida el que consideraven convencionalismes, rigideses i hipocresies de les classes mitjanes nord-americanes. Hi oposaren unes concepcions més o menys rousseaunianes, que exaltaven la naturalitat, l’espiritualitat i l’hedonisme. Els autors d’aquest moviment, de vida bohèmia, no formaren mai un grup cohesionat i els seus representants mantingueren sempre una forta individualitat. Temes recurrents foren les drogues i el seu poder pretesament visionari i alliberador, i també les religions orientals (especialment el budisme zen). Els representants més importants de la literatura beat són Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, Hubert Selby, Lawrence Ferlinghetti i Gregory Corso. La literatura beat tingué una considerable repercussió social beatnik i influí el moviment hippy.