Beelzebub

Ba‘al zěbub (interpretat generalment com a ‘senyor de les mosques’) (he)

Divinitat filistea venerada a Ecron.

Al Nou Testament apareix el mot Beelzebul (‘senyor dels fems’), deformació de l’anterior, aplicat despectivament al príncep dels dimonis.