beguda

f
Alimentació
Dietètica

Qualsevol líquid que hom beu.

Les anomenades begudes alcohòliques contenen alcohol etílic, mentre que les dites begudes no alcohòliques no en contenen, si més no en quantitats apreciables. L’efecte dietètic de les begudes es basa fonamentalment en llur contingut d’aigua.