bei

m
Història

Títol (del turc beg , ‘senyor’) d’alguns càrrecs governatius de l’imperi turc.

Aquest títol fou utilitzat pels monarques de Tunis des del 1705 fins al 1957.