beina

f
Militar

Part del cartutx on s’allotja la càrrega de projecció de la bala.