Béla Kun

(Szilágycseh, Transsilvània, 1886 — Sibèria, 1939)

Polític comunista hongarès.

Fundador del PC hongarès, atacà la república de signe democraticoburgès, proclamada per Károly, i fou empresonat. Quan esclatà la revolució, establí (1919) un govern revolucionari (la República dels Consells) que durà 133 dies. Obligat a fugir per la intervenció estrangera, que implantà un govern de tipus feixista, presidit per l’amirall Horthy, s’exilià a Moscou, on ocupà importants càrrecs al Komintern. Durant la purga estalinista fou empresonat (1937) i afusellat.