Bellatrix

γ Orionis

Estel de segona magnitud, a una distància d’uns 250 anys llum.