belles arts

f
pl
Art

Tradicionalment, arts que tenen per objecte l’expressió de la bellesa mitjançant el color, la forma, el so, el llenguatge, el moviment (pintura, escultura, arquitectura, música, poesia, dansa).

L’expressió belles arts nasqué a França la segona meitat del s XVII: Hom anomena belles arts especialment les arts plàstiques.